Inspiration

Arkitekt- og byggebranchen

Inspektion af tagkonstruktioner, karnapper, tagrender og skorstene uden behov for opsætning af stillads – oversigtsfotos over byggegrunde og igangværende byggeprojekter – besigtigelse af solcelleanlæg – tag- og ovenlysvinduer – før, under og efter fotos af byggeprojekter – brokonstruktioner og landskabsarkitektur

Forsikrings- og ejendomsmæglerbranchen

Inspektion og dokumentation af stormskader – omfang af ødelæggelser efter ildebrande eller oversvømmelser – hærværk – lynnedslag

Fotomateriale i fugleperspektiv til boligsalg – overblik over grundareal samt mark/jord – kortlægning – fotos af slægtsgårde

Natur og miljø

Fotos og 4K video af strand og kystsikring – åløb, sø- og moseområder – dyreliv (indenfor lovens rammer) – omfang efter/af forurening – oversvømmelser – fotos af mark, grund og skel – dokumentation af trafikale forhold – broer